1. Hrvatski biciklistički forum – The 1st Croatian Bicycle Forum

1. Hrvatski biciklistički forum – The 1st Croatian Bicycle Forum

U petak 28.04.17.u Rapcu je održan 1. Hrvatski biciklistički forum na temu „Cikloturizam u Hrvatskoj“, na kojemu je sudjelovao i voditelj agencije Maremonti Istra i specijaliziranog portala za organizaciju vođenih biciklističkih izleta Bike Tour South Istria, Danijel Šestan.

Cilj foruma bio je predstavljanje Hrvatske kao destinacije za cikloturizam u svim njegovim aspektima prema njemačkim stručnim medijima koji su bili prisutni na forumu, uspostaviti kontakte među destinacijama i specijaliziranim agencijama.
Predstavljen je sveobuhvatni hrvatski bike katalog koji će u budućnosti biti izložen na mnogim stručnim sajmovima diljem svijeta.

Program je započeo predstavljanjem svih sudionika: organizator foruma Cycle Croatia, Island hopping, Adria Bike, Istra Outdoor, Keindl Sport, te hotelijer Valamar hotels resorts. Nakon završetka predavanja održan je i mali sajmeni dio u sklopu kojeg je prezentirana i agencija Maremonti Istra, odnosno portal Bike Tours Istria.

The 1st Croatian Bicycle Forum on „Cyclotourism in Croatia“ was held on Friday, April 28, 2007, in which participated also the head of the agency Maremonti Istra and a special portal for the organization of cycling tours Bike Tour South Istria, Danijel Šestan.

The aim of the forum was to present Croatia as a destination for cyclotourism in all its aspects to German professional media present at the forum, to establish contacts between destinations and specialized agencies.
A comprehensive Croatian bike catalog was presented, which will be exhibited at many professional fairs around the world in the future.

The program started with the introduction of all participants: the organizer of Cycle Croatia, Island hopping, Adria Bike, Istra Outdoor, Keindl Sport, and Hotel Valamar hotels resorts. After the end of the lecture, a small trade fair was held, including the agency Maremonti Istra and Bike Tours Istria.